Annemie Bonneux
Een oud Chinees verhaal

Annemie vertelt:

Op een grote weg kwam een wagen aangereden. Op de wagen zat een heer, en vooraan zat de voerman. Achterin de wagen lag een grote kist. De voerman dreef de paarden zonder ophouden aan; zij leken wel te vliegen, alsof ze ergens heel ver heen moesten.

Aan de kant van de weg stond een oude man. Hij zei tot de heer op de wagen: " Heer, U bent zo haastig; waarheen wilt U gaan?"

De heer deed de wagen halt houden, en antwoordde aldus: "Wij gaan naar het land van Ch'u."

Toen hij dat hoorde, begon de oude man meewarig te lachen, en hij sprak: "U gaat verkeerd! Het land van Ch'u ligt in het Zuiden; waarom gaat U dan naar het Noorden?"

Dat heeft toch geen belang! Heb je dan niet bemerkt dat mijn 3 paar-den groot en sterk zijn, en zo vlug lopen, dat ze wel lijken te vliegen!?"

"Alhoewel Uw paarden misschien wel uitstekend zijn, toch is dit niet de weg naar het land Ch'u! Hoe zou U daar op deze manier ooit kunnen geraken!?"

"Wat zou ik vrezen!" De heer wees naar de kist achter hem: "In mijn kist zit een massa geld. En desondanks ben ik niet bevreesd het land Ch'u te kunnen bereiken!"

"Ja, U hebt geld, maar vergeet niet: de richting die U opgaat, is de verkeerde. Hoe verder U gaat, hoe verder U van Ch'u wegrijdt!"

Toen de heer dat hoorde, schudde hij met zijn hoofd, en sprak: "Maar neen! Kijk, die voerman van mij is in danig goede gezondheid. Hij is zeer kundig en uitzonderlijk bekwaam. Er zijn er geen andere zo goed als hij!"
Toen hij uitgesproken was, spoorde hij de voerman aan verder te rijden. De 3 paarden liepen hoe langer hoe vlugger, en na een tijdje waren ze uit het zicht verdwenen.

Hoewel alles die heer voor de wind ging, toch sloeg hij de verkeerde richting in. De plaats die hij wou bereiken, verwijderde zich steeds meer en meer van hem weg, verder en verder.